Uvjeti poslovanja

Uvjeti i odredbe

  • Uvjeti i odredbe poslovanja
  • 1. Definicije
  • 2. Ugovori
  • 3. Narudžbe
  • 4. Dostava
  • 5. Rizici i prava
  • 6. Garancija
  • 7. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
  • 8. Općenito
  • 9. Mjerodavno pravo

Uvjeti i odredbe poslovanja.


Ovi uvjeti i odredbe ne utječu na vaša zakonska prava.

Preporučujemo pažljivo čitanje Uvjeta poslovanja prije početka trgovine sa Golden Spirit d.o.o. Molimo, sačuvajte kopiju ukoliko vam ubuduće bude potrebna.

1. Definicije


»Kupac« je pravna ili fizička osoba koja se obvezuje kupovati proizvode od Golden Spirit d.o.o.
»Potrošač« je osoba koja koristi proizvode za namjenjenu svrhu.

»Prodavač« označuje »Golden Spirit d.o.o.« koji može biti naveden kao; »Golden Spirit«; »Husse Hrvatska«.

»Uvijeti poslovanja" su odredbe navedene u ovom dokumentu. Zadržavamo pravo promjene Uvjeta i odredbi poslovanja u budućnosti bez obaviještenja.

Samo postojeći uvjeti u vrijeme izvršenja narudžbe mogu se aplicirati na Ugovor.

»Ugovor« se nanosi na proizvode opisane po redosljedu, ali isključivo na one proizvode za koje izdajemo Potvrdu.

2. Ugovori


2.1 Ugovor za određene proizvode između potrošača (Kupac ili Potrošač) i nas je nevažeći, ukoliko nismo zaprimili narudžbu, potvrdili je te potvrdu poslali kupcu putem faxa, pisma ili e-maila. Kupčeva obaveza je naručiti točno željene proizvode za namjenu u koju ih žele koristiti.
Kupčeva obaveza je provjeriti Potvrdu, koja je osnova za dostavu i važeći Ugovor. Kupac nas je dužan unutar 24 sata po dostavi Potvrde informirati o mogućim pogreškama ili promjenama.

3. Narudžbe


3.1 Izvršenje narudžbe smatra se kao pristanak na Uvjete i odredbe poslovanja.

3.2 Priznanje potvrde nije potvrda narudžbe. Narudžba se prihvaća na temelju potvrđivanja narudžbe, kao što je navedeno u Ugovoru.

3.3 Cijenom proizvoda smatra se cijena koja je bila na snazi u vrijeme uspostavljanja ugovora.
Cijene proizvoda koji nisu bili dostavljeni u roku od 30 dana od Potvrde mogu biti promjenjene sa strane prodavača. U tom slučaju kupac ima pravo otkazati narudžbu ili je pismeno potvrditi.
Cijene proizvoda dostavljenih unutar 30 dana ostaju nepromijenjene.

3.4 Cijene svih proizvoda u ponudi biti će navedene na internet stranici prodavača ili na aktualnom cjeniku.

3.5 PDV se obračunava za sve proizvode u prodaji u Republici Hrvatskoj.

4. Dostava


4.1 Naplata dostave važeća je za svaku dostavu, izuzeci su besplatne dostave potvrđene od strane prodavača. Za franšizere pod ugovorom vrijede posebni uvjeti dostave koji su navedeni u njihovim ugovorima. Uvjeti opisani u Ugovoru koji se odnose dostavu mogu odstupati od Uvjeta poslovanja.

4.2 Kupac ili potrošač dužan je pokriti troškove povrata proizvoda Husse-u, ne glede na razlog vraćanja kupljenih dobara. Posebni uvijeti povrata proizvoda odnose se na franšizere, u skladu sa navedbama u ugovoru franšizera.

4.3 Ukoliko nije ispoštovan dogovoren rok isporuke između prodavača u kupca, kupac ima pravo prekida ugovora i povrata uplaćenih sredstava u danim mogućnostima.

4.4 Ukoliko do poteškoća sa dostavom nije došlo zbog pogreške prodavača te ukoliko je prodavač ispunio sve moguće uvijete za dostavu proizvoda kupcu, prodavač ne snosi odgovornost i troškove za moguće izgubljene ili oštećene pošiljke.

4.5 Ukoliko nitko nije prisutan u vrijeme dostave pošiljke, prodavač će kontaktirati kupca kako bi došli do pravovremenog riješenja.
Ukoliko kupac nije u mogućnosti preuzeti pošiljku, postaje odgovoran za dodatne troškove ponovne dostave.

4.6 Ukoliko u narudžbi nije drugačije naznačeno, Golden Spirit biti će obaviješten o zadnjoj isporučenoj pošiljci.

5. Rizici i prava


5.1 Rizik nastanka štete na proizvodu prelaze na kupca po izvršenoj dostavi.

5.2 Pravo na proizvod kupac dobiva po plaćanju računa za naručeni proizvod.

6. Garancija


6.1 Za već dostavljene proizvode ne postoji garancija za moguću nastalu štetu, što ne ugrožava vaša potrošačka prava.

6.2 Ova garancija se ne odnosi na štete nastale zbog slabog rukovanja ili skladišćenja proizvoda sa srane kupca ili potrošača. Instrukcije na embalaži za prehrambene proizvode opisuju pravilno rukovanje, čuvanje i način upotrebe proizvoda. Robu nije moguće vratiti nakon istjeka roka trajanja.

6.3 Vrijednost reklamiranog proizvoda ni u kojem slučaju ne može.

6.4 Sve pritužbe za proizvode pod garancijom moraju nam biti prijavljene pismenim putem u roku od 72 sata od od uvida u pogrešku. Proizvodi koji su bili prerađeni ili modificirani nisu predmet reklamacije.

6.5 Poduzeće zadržava pravo na provjeru reklamiranih proizvoda koji su pod garancijom.

6.6 Poduzeće zadržava pravo o donošenju konačne odluke valjanosti reklamacije, nakon što reklamirane proizvode provjeri i dokaže da li je proizvodima bilo pravilno rukovano te jesu li bili pravilno skladišćeni.

6.7 Poduzeće ima ograničena prava prodaje proizvoda koji ne spadaju u prehrambenu skupinu.

6.8 Zaposlenici poduzeća nemaju pravo uvoditi izmjene u uvjete poslovanja bez eksplicitne dozvole upravnog odbora, koji nakon razmatranja može potvrditi uvođenje traženih izmjena.

6.9 Viša sila. Poduzeće nije dužno osigurati popravke u slučaju kada je deformaciju, gubitak ili nedostatak prouzročila sila izvan kontrole poduzeća.

6.10 Ukoliko se smatra da je reklamacija bez osnove ili zlonamjerna, zadržavamo pravo povratka izdataka i troškova nastalih zbog istraživanja vjerodostojnosti tvrdnje ili reklamacije.

7. Pravila o zaštiti osobnih podataka

7.1 Tvrtka će obrađivati i pohranjivati podatke koji se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu osobu (prema osobnim podacima) u skladu s Husse pravilnikom o zaštiti osobnih podataka koji detaljno opisuje na koji način obrađujemo podatke, na kojim pravnim osnovama, za koju svrhu, tko će imati pristup osobnim podacima, koliko će dugo biti pohranjeni osobni podaci, koja prava imate u vezi s Vašim osobnim podacima i kako ih možete izvršiti.

U skladu s pravilnikom o zaštiti osobnih podataka, tvrtka će obrađivati i dijeliti osobne podatke u skladu s odredbama Husse ugovora u franšiznoj mreži za razmjenu osobnih podataka, čija je suština ovdje dostupna.

8. Općenito


8.1 Odustajanje od bilo koje klauzule Uvjeta i odredbi poslovanja neće biti protumačeno kao stalno odustajanje od klauzule ili klauzula.

8.2 Ukoliko se bilo koja od klauzula pokaže za nevaljanu ili neprimjenjivu od strane kompetentnih autoriteta, to neće utjecati na valjanost ostalih klauzula.

9. Mjerodavno pravo


Izvođenje i izvršenje Uvjeta i odredbi poslovanja i bilo kojeg ugovora nastalog pod tim uvjetima je predmet nadležnih sudskih organa Republike Hrvatske.

Scroll